Wykonywanie nasypów jest rzeczą dosyć skomplikowan...

Wykonywanie nasypów jest rzeczą dosyć skomplikowan... Wykonywanie nasypów jest rzeczą dosyć skomplikowaną i wymagającą kilka pracy, ateż utrwalenia, ponieważ źle utrwalona konstrukcja ma możliwość się osunąć itrzeba będzie ją poprawiać, co nie jest pożądane. Najlepsze są obszaryżwirowe, piaszczyste, a dodatkowo kamieniste, które mająujemny bilans mas ziemnych. Genialna jest tak zwana fotogrametria lotnicza ( posiadająca właściwie dwa rodzaje: naziemną , a dodatkowo aerofotogrametrię). Jest to dziedzina nauki, która zajmuje się między innymi odtwarzaniem kształtu i rozmiaru obszaru. Na jej podstawie sporządzona jest ortofotomapa, czyli mapa fotograficzna z treściąprzedstawioną za pomocą obrazu aerofotograficznego. Używana jest tutajw bardzo wielu przypadkachmetoda różyczkowa. Jednak jeżeli już potrzebna jest reprezentacja wysokości topograficznej na powierzchni obszaru, używamy tak zwanego NMT, czyli numeryczny model terenu. Pryzma jest wielościanem (posiada sześć ścian). Istnieje nieprosty wzór na to, żeby obliczyć objętość pryzmy, ale nie będę go tutaj przytaczać. Nie jest to potrzebne. Drony stają się nowym narzędziem pracy dla kartografów i geodetów. Geodezja z drona posiada stać się bardzo wydajnym, a głównie dokładnym sposobem na pomiary geodezyjne. Możliwe, żeznajdzieteż swojewykorzystanie w zakładach górniczych. Geodezyjna obsługa kopalni. Brzmi przyszłościowo.


Odwiedź www.ortofotomapy.com.pl/

Ocena: Brak
Data: 20-01-2017, 01:40

Podobne do "Wykonywanie nasypów jest rzeczą dosyć skomplikowan..." G:1 
Copyright © dlafirm.org